Ølgod Vandværk - Nyt vandværk

Ølgod Vandværk har besluttet at etablere et komplet nyt vandværk omfattende:

 • 500 m2 ny bygninger.
 • 200 m3/h behandlingskapacitet.
 • 2 x 100 m3/h tryk-filterlinjer.
 • 2 x 350 m3 rentvandstanke.
 • Udpumpningsanlæg.
 • Nødstrømsanlæg.
 • Diverse måle- og hjælpeudstyr.
 • SRO-anlæg
 • 4 stk. råvandsbrønde tilknyttet.

 

Priebe Rådg. Ingeniørfirma blev valgt som totalrådgiver for hele projektet.

Rådgivningsopgaven omfattede således:

 • Layout-tegning af bygning og anlæg.
 • Udførelse af udbudsmateriale for tekniske vandværksanlæg og bygninger opført i totalentreprise.
 • Tilbudsbehandling for 3 tilbudsgivere
 • Udarbejdelse af entreprisekontrakt.
 • Bygherretilsyn.
 • Afleveringsforretning.

 Med udgangspunkt i kontraktkonceptet for totalentreprise fra Priebe Rådg. Ingeniørfirma gennemføres udbudsrunden i efteråret 2019 og vandværket er planlagt etableret i løbet af 2020.

Ølgod Vandværk - Nyt vandværk
Ølgod Vandværk - Nyt vandværk