Fjernvarme Horsens - 20 MW flisfyret kedelcentral (1 linje).

Fjernvarme Horsens har i forbindelse med en større udvidelse af varmeforsyningsområdet besluttet at opføre en ekstra biomassefyret kedelcentral, herunder etablering af:

  • Komplet ny kedelcentral og flislager sammenbygget med eksisterende bio-kedelcentral.
  • 20 MW flisfyret kedelcentral udført som 1 kedellinje med posefilter og varmegenvinding/kondensering i 2 trin, heraf andet trin med en eks. varmepumpe.
  • På grund af en samlet stor indfyret effekt på grundstykket skal kedel-anlægget opfylde høje krav til røggasrensning og -emissionsdata, svarende til kraftværksanlæg.

 

 

Som brændsel skal primært anvendes skovflis.

 

Anlægget skal således etableres i tilknytning til eks. biomassefyret kedelcentral i Horsens.

 

Priebe Rådg. Ingeniørfirma er valgt som maskinteknisk bygherre-rådgiver for det komplette maskin- og kedelanlæg tilknyttet den ny kedelcentral.

 

Rådgivningsopgaven omfatter således i hovedtræk:

  • Forprojekt og vurdering af layout for bygning og tekniske anlæg.
  • Udførelse af udbudsmateriale for kedellinje og maskinanlæg opført i totalentreprise.
  • EU-udbudsrunde.
  • Tilbudsbehandling og –forhandling.
  • Udarbejdelse af entreprisekontrakt.
  • Sagsbehandling i byggeperiode inkl. bygherretilsyn.
  • Garantitest og afleveringsforretning.

 

Med udgangspunkt i kontraktkonceptet for totalentreprise fra Priebe Rådg. Ingeniørfirma skal opgaven udbydes i efteråret 2019, og etablering af bygninger og anlæg skal foregå i perioden 2021-2022.

 

Som bygningsrådgiver er valgt Arkikon, der ligeledes har udført visualiseringen ovenfor.