Tønder Fjernvarme - 4 MW flisfyret kedelcentral.

Tønder Fjernvarmeselskab har foråret 2019 besluttet at opføre en komplet, ny biomassefyret kedelcentral, herunder etablering af:

 • 500 m2 ny kedelcentral..
 • 200 m2 nyt flislager med krananlæg.
 • 3,75 MW flisfyret kedelanlæg udført med elektrofilter, vasketårn og kondensering/varmegenvinding,
 • Div. nye maskin- / transportanlæg.
 • Nødstrømsanlæg.

 

Priebe Rådg. Ingeniørfirma blev valgt som totalrådgiver for  hele projektet.

Rådgivningsopgaven omfatter således:

 • Projektforslag - varmeplan.
 • Forprojekt / myndighedsbehandling.
 • Udarbejdelse af anlægsbudget.
 • Layout-tegning af bygning og anlæg
 • Udførelse af udbudsmateriale for kedelanlæg, maskinanlæg og bygninger opført i totalentreprise.
 • Tilbudsbehandling og –forhandling.
 • Udarbejdelse af entreprisekontrakt.
 • Projektstyring, koordinering og tilsyn.
 • Økonomistyring
 • Garantitest og afleveringsforretning

Varmeplanmæssig myndighedsgodkendelse er modtaget i juni 2019.

 

Med udgangspunkt i kontraktkonceptet for totalentreprise fra Priebe Rådg. Ingeniørfirma skal opgaven udbydes i efteråret 2019, og etableringen er planlagt til at foregå i 2020 med afsluttende test og afleveringsforretning primo 2021.