VARMEPUMPE 3 MW

INTRODUKTION:

S. Fuglsang Export Maltfabrik A/S  i  
Haderslev iværksatte i  år 2013 et projekt med 
etablering af et varmepumpeanlæg for 
varmegenvinding fra afkastluft til friskluft for 
virksomhedens kølleproces for tørring af 
maltbyg.

 

Priebe Rådg. Ingeniørfirma blev valgt som 
rådgivende ingeniør for opgaven som 
omfattede:

 

 

 • Simulering, beregning og design af 
  varmepumpeanlæggets tekniske data 
  med baggrund i en analysemodel for 
  virksomhedens  4-flagede kølle.
 • Udførelse af selskabsøkonomiske 
  beregninger.
 • Anlægs lay-out  og  udførelse af 
  udbudsmateriale for etablering i 
  totalentreprise.
 • Tilbudsbehandling og udførelse af 
  samlet kontrakt.

  

Med  baggrund i konceptet for totalentreprise 
fra Priebe Rådg. Ingeniørfirma blev der valgt 
en skruekompressor  fra Johnson Controls 
fabr. Sabroe  SAB 193 med hoveddata som 
anført efterfølgende.

 

 

Tekniske hoveddata:

  

Kølemiddel:  Ammoniak R717
Fordampnings- / kondens.temp.: 10 C / 55 C
Varmeydelse:    3.100 kW
COP-middel:     4,5  
Årlig varmeproduktion: 18.000 MWh

 

Projektet blev gennemført i 2014 og de gennemførte tests viser at anlægget  lever op til de stillede forventninger og garantier.