Aabenraa-Rødekro Fjernvarme - 36 MW halm- og træpillefyret kedelcentral.

Aabenraa-Rødekro Fjernvarme har i februar 2012 besluttet at opføre en komplet ny biomassefyret kedelcentral, herunder:

 

 • 1.600 m2 kedelcentral med kælder.
 • 2.000 m2 halmlager m. krananlæg.
 • 250 m2 træpille lager.
 • 200 m2 udslusningshal / velfærd.
 • 1.200 m2 askelager / pumperum.
 • 36 MW halm- og træpille fyret kedelanlæg (3 x 12 MW).
 • Hedtvandsudførelse af kedelanlæg.
 • Filter- og deNOx anlæg for komplet røggasrensning.
 • Fjernvarmeforsyningsanlæg.
 • Vandbehandlingsanlæg.
 • Div. nye maskin- / transportanlæg.
 • Brandsikringsanlæg inkl. sprinkler.
 • Nødstrømsanlæg.

 

Anlægget udføres med op til 50 % iblanding
af træpiller og som hedtvandssystem
forberedt til evt. senere geotermi anlæg.

 

Priebe Rådg. Ingeniørfirma blev valgt som
totalrådgiver for  hele projektet.

 

Rådgivningsopgaven omfatter således:

  • Forprojekt / myndighedsbehandling.
  • Udarbejdelse af  anlægsbudget.
  • Layout-tegning af bygning og anlæg.
  • EU-udbudsrunde (prækvalifikation).  
  • Udbudsmateriale  for  kedelcentral
   inkl. bygninger opført i totalentreprise.
  • Tilbudsbehandling og –forhandling.
  • Udarbejdelse af entreprisekontrakt.
  • Projekt-/økonomistyring og tilsyn.
  • Garantitest og afleveringsforretning.

   

  Anlægget etableres på et nyt grundstykke i Stubbæk ved Aabenraa.

   

  Myndighedsgodkendelser er modtaget og
  prækvalifikationen  i forhold til EU-forsyningsdirektivet er gennemført.

   

  Med udgangspunkt i kontraktkonceptet for totalentreprise fra Priebe Rådg. Ingeniørfirma er opgaven udbudt i september 2012, og ordre er afgivet til firma Weiss i marts 2013.

   

  Etablering af bygninger og anlæg er udført  i løbet af 2013-2014 med  idriftsættelse ultimo 2014 og  aflevering i løbet af  2015.