Ølgod Fjernvarmeselskab - 2 MW træpillefyret fjernvarmecentral

På  Ølgod Fjernvarmeselskab besluttede man
i 2012 at opføre et komplet ny træpillefyret
kedelcentral,  herunder etablering af:

 • 130 m2 ny kedelbygning.
 • 30 m2 askecontainerbygning.
 • 85 m3  lagersilo for træpiller.
 • Ny  2 MW kedelanlæg med posefilter.

 

 

Priebe Rådg. Ingeniørfirma blev valgt som
totalrådgiver for  hele projektet.

 

Rådgivningsopgaven omfatter således:

 • Myndighedsbehandling/godkendelse.
 • Layout-tegning af bygning og anlæg. 
 • Udførelse af udbudsmateriale  for
  kedelanlæg og bygninger opført i
  totalentreprise.
 • Tilbudsbehandling for 3 tilbudsgivere.
 • Udarbejdelse af entreprisekontrakt.
 • Projektstyring, koordinering og tilsyn.
 • Økonomistyring
 • Garantitest og afleveringsforretning.

 

 

Med udgangspunkt i kontraktkonceptet for totalentreprise fra Priebe Rådg. Ingeniørfirma modtog firma LIN-KA  maskinfabrik A/S i april 2013 ordre på opførelse af  kedel-centralen i totalentreprise

 

Etablering gennemført i 2013 og  med
idriftsættelse i oktober 2013 og samt
aflevering primo 2014.