Aabenraa-Rødekro Fjernvarme - 30 MW energipil/flis og 15 MW oliefyret kedelcentral.

Aabenraa-Rødekro Fjernvarme har i
december 2010 besluttet at opføre en komplet
ny biomassefyret kedelcentral,  herunder
etablering af:

 • 1.000 m2 ny kedelcentral med kælder.
 • 1.800 m2 nyt flislager med krananlæg.
 • 800 m2 værksteds- og lagerbygning.
 • 30 MW flisfyret kedelanlæg udført
  med vasketårn og kondensering.
 • 15 MW oliekedelanlæg.
 • Fjernvarmeforsyningsanlæg.
 • Vandbehandlingsanlæg.
 • Spildevandsrensningsanlæg.
 • Div. nye maskin- / transportanlæg.
 • Nødstrømsanlæg.

Som brændsel skal anvendes skovflis og
energipil i en blanding på op til 50/50 %.

Anlægget skal etableres på et nyt grund-
stykke i industriområdet Egelund ved
Aabenraa, ganske nær Rødekro

 

 

 

Priebe Rådg. Ingeniørfirma blev valgt som
totalrådgiver for  hele projektet.

 

Rådgivningsopgaven omfatter således:

 • Forprojekt / myndighedsbehandling.
 • Udarbejdelse af  anlægsbudget.
 • Layout-tegning af bygning og anlæg.
 • EU-udbudsrunde (prækvalifikation).
 • Udførelse af udbudsmateriale  for
  kedelanlæg, maskinanlæg og
  bygninger opført i totalentreprise.
 • Tilbudsbehandling og –forhandling.
 • Udarbejdelse af entreprisekontrakt.
 • Projektstyring, koordinering og tilsyn.
 • Økonomistyring
 • Garantitest og afleveringsforretning.

 

 

 

 

 

 

 

Myndighedsgodkendelser er modtaget primo
2011 og prækvalifikationen i forhold til EU-
forsyningsdirektivet er afsluttet.

 

Med udgangspunkt i kontraktkonceptet for
totalentreprise fra Priebe Rådg. Ingeniørfirma
blev opgaven udbudt i juni 2011, og ordre
blev givet til Tjæreborg Industri  i okt. 2011.

 

Etablering af bygninger og anlæg blev
gennemført i 2012/2013 og  idriftsættelse af
kedlerne i januar 2013.