Haderslev Fjernvarme - central Knokbjerg 20 MW energipil- og flisfyret kedelcentral.

Haderslev Fjernvarme har i januar 2011
besluttet at opføre en komplet ny
biomassefyret kedelcentral, herunder
etablering af:

 • 1.000 m2 ny kedelcentral med kælder.
 • 1.000 m2 nyt flislager med krananlæg.
 • Nyt  20 MW kedelanlæg udført med
  vasketårn- og kondenseringsanlæg.
 • Komplet nyt fjernvarmesystem.
 • Vandbehandlingsanlæg.
 • Spildevandsrensningsanlæg.
 • Div. nye maskin- / transportanlæg.
 • Nødstrømsanlæg.

 

Som brændsel skal anvendes skovflis og
energipil i en blanding på op til 50/50 %.

Anlægget skal etableres på grundstykket, hvor
det eksisterende affaldsbaserede kraftvarme-
anlæg er beliggende, og opgaven indbefatter
således udnyttelse af eks. anlæg i videst
mulige omfang.

 

Priebe Rådg. Ingeniørfirma blev valgt som
totalrådgiver for  hele projektet.

 

Rådgivningsopgaven omfatter således:

 • Forprojekt / myndighedsbehandling.
 • Udarbejdelse af  anlægsbudget.
 • Layout-tegning af bygning og anlæg.
 • EU-udbudsrunde (prækvalifikation).
 • Udførelse af udbudsmateriale  for
  kedelanlæg, maskinanlæg og
  bygninger opført i totalentreprise.
 • Tilbudsbehandling og –forhandling.
 • Udarbejdelse af entreprisekontrakt.
 • Projektstyring, koordinering og tilsyn.
 • Økonomistyring
 • Garantitest og afleveringsforretning

 

 

 

 

 

 

 

Forprojekt og lay-out blev udført i 2011, og
med udgangspunkt i kontraktkonceptet for
totalentreprise fra Priebe Rådg. Ingeniørfirma
blev opgaven udbudt i foråret 2012 og
kontrahering med Tjæreborg Industri blev
gennemført i efteråret 2012.

 

Etablering af anlægget er udført i løbet af
2013/2014 og med idriftsættelse i efteråret
2014

 

 

Visualisering af kedelcentralen (+M arkitekt)