Brørup Fjernvarme - Komplet ny flis-fyret fjernvarmecentral

INTRODUKTION:

Brørup Fjernvarme har i november 2009
besluttet at opføre en komplet ny flisfyret
kedelcentral,  herunder etablering af:

 • Kedelcentral,  komplet omfattende
  325 m2 ny bygning for flislager og
  kedelanlæg m.v.
 • Nyt  3 MW flis-kedelanlæg
 • Vasketårn- og kondenseringsanlæg.
 • Spildevandsrensning med spånfilter.
 • Div. nye maskin- / transportanlæg.
 • Supplerende varmeforsyning med
  eksisterende kedel- og gasmotoranlæg

 

 

Priebe Rådg. Ingeniørfirma blev valgt som
totalrådgiver for  hele projektet.

 

Rådgivningsopgaven omfatter således:

 • Forprojekt / Projektforslag.
 • Myndighedsbehandling/godkendelse.
 • Udarbejdelse af  anlægsbudget.
 • Layout-tegning af bygning og anlæg.
 • Udførelse af udbudsmateriale  for
  kedelanlæg, maskinanlæg og
  bygninger opført i totalentreprise.
 • Tilbudsbehandling for 3 tilbudsgivere.
 • Udarbejdelse af entreprisekontrakt.
 • Projektstyring, koordinering og tilsyn.
 • Økonomistyring
 • Garantitest og afleveringsforretning.

 

Med udgangspunkt i kontraktkonceptet for
totalentreprise fra Priebe Rådg. Ingeniørfirma
er opgaven udbudt i vinteren 2009/2010, og
etableringen er gennemført i løbet af 2010 og
med idriftsættelse til februar 2011.

 

 

Anlægget er idriftsat og afleveret medio 2011
med et fuldt tilfredsstillende resultat med
overholdt budget og tekniske data, der lever
op til de stillede garantier.