TEMA: Målinger og analyser på procesanlæg

INTRODUKTION:

I industrien kan det være endog meget
vanskeligt  at få et detaljeret overblik over
effektiviteten af termiske procesanlæg.

Priebe Rådgivende Ingeniørfirma kan i
den forbindelse tilbyde målinger og analyser
af masse- og energistrømme der til- og fragår
en given proces.

 

FORMÅL:

Ved gennemførelse af målinger og analyser
kan påvises procestekniske ubalancer samt
muligheder for procesoptimering og energi-
effektivisering.  Der udføres i aktuelt omfang
masse- og stofbalancer samt energibalancer.

Vi har eget måleudstyr for kort- eller langtids-
målinger af luft- og røggasmængde samt
temperatur og fugtighed.

REFERENCER:

Vi har gennemført målinger og analyser
som anført på:

  • tørreovn i gipsindustrien
  • kalcineringsanlæg i gipsindustrien
  • ovn for brænding på teglværker
  • tørrerier på teglværker
  • køller på maltfabrik (tørreproces)
  • tørreovn på emballagevirksomhed
  • tørreproces i levnedsmiddelvirksomhed
  • laktørringsovne