TEMA: Industriventilation / Indeklima

INTRODUKTION:

Virksomheden GKN Wheels  besluttede i 1995 at gennemføre yderligere forbedringer af indeklimaet i virksomhedens produktions-haller.

 

Priebe Rådg.Ingeniørfirma fik til opgave at gennemføre de nødvendige analyser og vurderinger  samt den nødvendige projektering for optimering af indeklimaet.

 

Virksomheden havde i forvejen gjort meget for indeklimaet, og luftskiftet var stort.

 

Indblæsningsanlæggene på virksomheden var

udført efter det traditionelle fortrængnings-princip, og der var ca. 90 udsugningsanlæg.

 

 

OPTIMERING AF UDSUGNINGER:

Samtlige udsugningsanlæg og de tilhørende

over 100 arbejdspladser blev systematisk gennemgået,  herunder:

  • fastlæggelse af udsugningsmængde ved hver arbejdsplads,
  • fordeling af udsuget luftmængde på een eller flere udsugningshove,
  • montering af aut.spjæld for lukning ved ikke anvendte arbejdspladser,
  • effektivisering af udsugning ved emhætter  og  kabiner etc.

 

Der blev planlagt indsat filtre, olieudskillere og alarmer samt renoveret rørstrækninger  og udskiftet ventilatorer etc.

NYT INDBLÆSNINGSPRINCIP:

Indblæsningsprincippet blev ændret fra fortrængnings- til opblandingsprincippet.

 

I videst mulige omfang blev friskluft-strømmene planlagt rettet mod de enkelte arbejdspladser.

 

RESULTAT:

Med baggrund i design og rørdiagrammer udarbejdet af Priebe Rådg. Ingeniørfirma gennemførte virksomheden etapevis renoveringen af ventilationsanlægget.

 

Luftskiftet blev reduceret med  20 % og indeklimaet blev som ønsket forbedret, samtidigt med at energiforbruget til opvarmning blev reduceret  med ca. 30 %.