TEMA: EPS industrien - Pentan rensning

INTRODUKTION:

EPS er forkortelsen for Ekspanderet PolyStyren, der er et plastprodukt.

 

EPS anvendes primært som emballage samt isolering.

 

Råvaren til fremstillingen er EPS-perler, der består af ca. 94  % polystyren og 6 % pentan.

Pentan er en kulbrinte, C5H12.

 

Under fremstillingsprocessen frigives størstedelen af Pentanen, og denne emission er som så meget andet underkastet miljø-mæssigt fastsatte begrænsninger.

LØSNING:

Priebe Rådg. Ingeniørfirma har erfaring i

håndtering og løsning af  Pentan-emission

tilknyttet EPS-industrien, herunder:

  • målinger, beregninger og kortlægning,
  • design af  opsamlingssystemer,
  • anlæg for Pentan-rensning

Ved valget af løsninger tilstræbes naturligvis endvidere en forbedring af indeklimaet.

 

Endelig fokuseres på, at energiforbruget til nedbringelse af Pentan-emissionen holdes på  lavest muligt niveau.

PROBLEMATIK:

Pentanen  frigives under produktionen fra:

  • forskumning af EPS-perlerne
  • lagring/modning af kuglerne
  • intern transport
  • støbning af produkter
  • lagring af færdigvare

 

Frigivelsen sker enten som diffus emission ellers som målbar emission via egentlige Pentan-holdige luftafkast.

 

Pentan er en brændbar gas, og håndteringen  heraf indebærer således risiko for eksplosion.

 

Da der anvendes damp i produktionen er der tilknyttet vanskeligheder med håndteringen

af Pentan-holdig afkastluft, idet denne ofte tillige vil have et højt indhold af vand.