Haderslev Fjernvarme - 5 MW flisfyret fjernvarmecentral

INTRODUKTION:

Haderslev Fjernvarme besluttede  i 2007 at opføre en komplet ny flisfyret kedelcentral,  herunder etablering af:

 • 250 m2 ny kedelcentral med kælder.
 • 250 m2 nyt flislager med krananlæg.
 • Nyt   5 MW flis-kedelanlæg med vasketårn- og kondenseringsanlæg.
 • Nyt 5 MW gaskedelanlæg.
 • Supplerende varmeforsyning med eksisterende kedel- og gasmotoranlæg.
 • Spildevandsrensning med spånfilter.
 • Div. nye maskin- / transportanlæg.
 • Nødstrømsanlæg.

 

Priebe Rådg. Ingeniørfirma blev valgt som totalrådgiver for  hele projektet.

Rådgivningsopgaven omfatter således:

 • Myndighedsbehandling/godkendelse.
 • Udarbejdelse af  anlægsbudget.
 • Layout-tegning af bygning og anlæg. 
 • Udførelse af udbudsmateriale  for kedelanlæg, maskinanlæg og bygninger opført i totalentreprise.
 • Tilbudsbehandling for 3 tilbudsgivere.
 • Udarbejdelse af entreprisekontrakt.
 • Projektstyring, koordinering og tilsyn.
 • Økonomistyring
 • Garantitest og afleveringsforretning

 

Med udgangspunkt i kontraktkonceptet for totalentreprise fra Priebe Rådg. Ingeniørfirma er opgaven udbudt til 3 firmaer.

Ordren blev afgivet i marts 2008 til Tjæreborg Industri A/S med opførelse af anlægget i resten af  2008  og idriftsættelse samt afleveringsforretning primo 2009.

Opgaven er gennemført planmæssigt og med et godt resultat, og de opstillede tekniske -,  miljømæssige - og økonomiske garantier er overholdt.