TEMA: FJERNVARMENET

INTRODUKTION:

Danske fjernvarmeværker har altid haft
opmærksomheden rettet imod en optimering
af fjernvarmenettet, og det er nødvendigt at få
et detaljeret overblik over vand- og energi-
strømme i fjernvarmenettet.  

 

Vi kan tilbyde en løsning, der giver et fuldt
overblik over fjernvarmenettets opbygning og
drift, samt en optimering heraf,  omfattende:

 • Digital ledningsregistrering.
 • Hydrauliske beregninger af  lednings-
  nettet  (tryktabsberegning) .
 • Optimering af ledningsdimensioner og
  pumpeanlæg og omløb med videre.  
 • Projektering og dimensionering af  
  mindre delstrækninger såvel som
  komplette udvidelser af nettet inkl.
  transmissionsledninger.
 • Udførelse af udbudsmateriale og
  tilbudsbehandling samt entreprise-
  kontrakt og evt. tilsyn.

 

 

 

REFERENCER:

Vi har gennemført komplette projekter som
beskrevet med ledningsregistrering, hydrau-
liske beregninger og optimering af nettet 
samt udarbejdelse af renoveringsplaner.

Endvidere har vi udført projektering, udbuds-
og tilbudsbehandling for fjernvarmeledninger
inkl. større transmissionsledninger. 

Vore referencer omfatter p.t. følgende
fjernvarmeværker:

 • Holsted Varmeværk
 • Ølgod Fjernvarmeselskab
 • Aars Fjernvarmeforsyning
 • Vamdrup Fjernvarme
 • Jelling Varmeværk
 • Haderslev Fjernvarme
 • Aabenraa-Rødekro Fjv.
 • Uldum Varmeværk  / DFP