TEMA: Røggasrensning

INTRODUKTION:

Vedstaarup Teglværk  besluttede i 1999  at etablere en ny ovn for brænding af tegl.

 

Røggassen fra en teglværksovn indeholder en række forskellige stoffer.  I tilknytning  til etableringen af den ny ovn blev der af myndighederne fremsat krav om nedbringelse af fluoridemissionen (HF) til max. 
5 mg/Nm3.

 

KUNDEKRAV OG –ØNSKER:

 

Priebe Rådg. Ingeniørfirma fik til opgave at finde den  bedste metode til nedbringelse af emissionen til det af myndighederne krævede niveau for fluorid, idet der blev stillet ønske om:

 

  • laveste mulige totalomkostninger,
  • lavt forbrug af råvare (udgangsmatr.),
  • let tilgængelig råvare,
  • minimal affaldsmængde for deponi,
  • fremtidssikret løsning i forhold til evt. yderligere krav til røggasrensning,
  • miljørigtig helhedsløsning. 

 

LEVERANDØRER:

 

Efter analyse og vurdering af mulige anlægs-typer og leverandører, modtog  det danske firma Simatek A/S ordre på etablering af et røgrensningsanlæg baseret på tør sorption med filteranlæg og indblæsning af hydratkalk.

 

Som tilbuds- og kontraktgrundlag blev et koncept i totalentreprise fra Priebe Rådg. Ingeniørfirma anvendt.

RESULTAT:

Anlægget rensningsgrad opfylder de stillede miljøkrav.

 

Løsningen medførte de laveste totalomkostninger i anlæggets levetid.

Hydratkalk er en alm. handelsvare, der udvindes i Danmark. Herved begrænses tillige udgifter til transport. 

 

Forbruget af hydratkalk er begrænset, ja endog mere end halveret i forhold  til relevante alternativer, hvorfor tillige deponimængden er reduceret  mest muligt.

 

Anlægstypen og -udformningen giver ved forskelligt ekstra udstyr mulighed for  relativt enkelt at imødegå evt. stigende miljøkrav.