Priebe Rådgivende Ingeniørfirma

                    Opus Business House

Introduktion:

Priebe Rådgivende Ingeniørfirma er opstartet i 1992 og er specialiseret inden for følgende områder:

 • Kedelanlæg (biobrændsel, olie, gas)
 • Kraftvarmeanlæg, dampanlæg
 • Fjernvarmenet og fjernvarmesystemer
 • Miljøgodkendelser
 • Energibesparelser og energisyn
 • Anlæg for luft- og røggasrensning
 • Ovne- og tørringsprocesser
 • Udbudsmateriale, kontrakter og tilsyn
 • Projektforslag, myndighedsbehandling
 • Teknisk-, økonomisk-, retslig bistand

Virksomheden holder til i kontorhuset
Opus Business House i Haderslev.

Total- eller fagentreprise:

Vi kan tilbyde et afprøvet koncept for udbuds-
materiale, tilbudsindhentning, ordreafgivelse og kontraktopfølgning ved total- og fag-entrepriser.


Koncepterne indeholder komplet  kontrahering med økonomi- og projektstyring, herunder:

 • Præcis entreprisebeskrivelse
 • Tekniske krav til materialer og komponenter
 • Tekniske krav til driftsforhold, driftsudgifter og produktkvalitet
 • Garantier for ovennævnte
 • Juridiske og kommercielle vilkår samt økonomiske garantier
 • Tilsyn, tests og garantiprøver.