Vedstaarup Teglværk A/S - Etablering af ovn, tørreri og maskinanlæg

INTRODUKTION:

I 1998 besluttede Vedstaarup Teglværk A/S at gennemføre en fordobling af produktionskapaciteten, herunder etablering af nyt:

  • Tørreri,  14  kamre a´ 20.000 sten.
  • Ovn  11,5  ton/h BG  blødstr. sten.
  • Maskin- / transportanlæg.
  • Robot-baseret aflæsse- og pakkelinie.
  • Støvsugeranlæg for ovnsvogne
  • Røgrensningsanlæg.

Priebe Rådg. Ingeniørfirma blev valgt som hovedrådgiver for ovennævnte, og opgaven blev inddelt i fire områder for udførelse i totalentreprise:

Tørreri/maskinanlæg, ovn, støvsugeranlæg  og røgrensningsanlæg.

KUNDEKRAV OG –ØNSKER:

Der blev stillet store krav til produktkvalitet, anvendte materialer og komponenter samt til energieffektivisering og miljø.

Samtidigt var ønsket et fast greb i forhold til aftalte leverancer, ydelser, terminer og priser.

LEVERANDØRER:

Med udgangspunkt i kontraktkonceptet for totalentreprise fra Priebe Rådg. Ingeniørfirma modtog firma Lingl ordre på tørreri, maskinanlæg og ovn.  Ordren for udførelse af støv-sugeranlæg blev tildelt firma Hellmich, medens ordren for udførelse af røgrensnings-anlæg blev givet til Simatek.  

 

 

 

RESULTAT:

Projektet blev planmæssigt udført i 1999 med indkøring og test i løbet af år 2000.

De fastlagte budgetter og indgåede aftaler er overholdt, og Vedstaarup Teglværk fremstår  med en effektiv, men rolig og afbalanceret drift.  Produktkvaliteten er høj, og teglværket er meget energieffektivt  samt miljøvenligt.