Sønderskov Teglværk - Retablering af ovn og tørreri efter brand

INTRODUKTION:

Efter en omfattende brand i januar 2000 stod Sønderskov Teglværk overfor en stor opgave i  f.m.  retableringen af teglværkets anlæg III.

Bygninger samt ovn- og tørringsanlæg var stort set nedbrændte, og genopførelsen var således en forsikringssag.

Priebe Rådg. Ingeniørfirma fik til opgave at forestå  planlægning og projektstyring samt udførelse af kontraktmateriale og nødvendige tegninger for genopførelse af anlægget .

LEVERANDØRER:

Opgaven blev udført i fagentrepriser.

 

Der blev valgt lokale håndværkere og eksterne leverandører for de mere specielle opgaver og leverancer.

 

Herudover forestod teglværkets egne medarbejdere en stor del af genopbygningen. 

KUNDEKRAV OG –ØNSKER:

Eftersom anlægget skulle genopføres på meget kort tid, blev der stillet store krav til projektstyring og planlægning. 

Endvidere skulle bygninger og anlæg naturligvis leve op til nutidens tekniske standard og lovkrav.

RESULTAT:

Teglværket var i fuld og normal idrift igen efter blot 6 måneders stilstand.

Produktkvaliteten er som ønsket, driften er stabil,  og energiforbruget er reduceret med henved 20 %.