Vedstaarup Teglværk A/S - Etablering af ny blådæmperovn

INTRODUKTION:

I 2002 besluttede Vedstaarup Teglværk A/S

at udvide teglværkets produktsortiment med blådæmpede sten. 

 

Hertil skulle opsættes en speciel batchovn (blådæmpningsovn) samt en ny hal herfor.

 

Priebe Rådg. Ingeniørfirma blev valgt som rådgiver for ovennævnte, og opgaven blev udført i totalentreprise.

KUNDEKRAV OG –ØNSKER:

Vedstaarup Teglværk ønskede projektet gennemført efter samme principper som ved værkets store ombygning i 1999/2000.

 

Produktkvaliteten såvel som energi- og miljøforhold mv. blev bestemt  kontraktligt, og der var en fast aftale om leveringsomfang, ydelser, terminer og priser.

RESULTAT:

Projektet blev planmæssigt udført i ultimo 2002 samt primo 2003.  Indkøring og test er gennemført i foråret 2003, og resultatet har været godt. Kvaliteten er særdeles god, og såvel garanteret kapacitet som energiforbrug m.v.  er fuldt ud overholdt.

De fastlagte budgetter og indgåede aftaler er dermed overholdt, og blådæmpningsovnen fremstår særdeles veludført. 

LEVERANDØRER:

Med udgangspunkt i kontraktkonceptet for totalentreprise fra Priebe Rådg. Ingeniørfirma modtog firma Instalat B.V ordre på levering og opførelse af  blådæmpningsovnen.

 

Ovnen er af typen klokkeovn, hvor ovns-vognen fungerer som underpart. Ovnen er fyret med naturgas, og er sikkerhedsmæssigt helt i top med udførelse af vandlåse samt indblæsning af kvælstof til sikring mod indtrængning af ilt under og efter reducering.