Gråsten Teglværk A/S - Etablering af ny ovn og tørreri

INTRODUKTION:

Gråsten Teglværk A/S besluttede i 2007 at gennemføre hen ved en fordobling af produk-tionskapaciteten, herunder etablering af:

  • Tørreri,  11  kamre a´   14.000 sten.
  • Ovn  9,2  ton/h BG  blødstr. sten.
  • 3.500 m2 ny / renov. bygning.

Priebe Rådg. Ingeniørfirma er valgt som hoved-
rådgiver for ovennævnte, og projektet er netop afsluttet.

 

KUNDEKRAV OG –ØNSKER:

Der er stillet store krav til produktkvalitet,

anvendte materialer og komponenter samt til energieffektivisering og miljø.

Samtidig ønskes naturligvis et fast greb i forhold til aftalte leverancer, ydelser, terminer og priser.

 

LEVERANDØRER:

Med udgangspunkt i kontraktkonceptet for totalentreprise fra Priebe Rådg. Ingeniørfirma modtog firma Strohmenger ordre på  ovn og maskinanlæg. 

Ordren for udførelse af  ovn- og lagerhal samt tørreribygning er tildelt firmaet Søgaard Byg.

Ordre på installationer i tørreriet blevet givet til Nybøl Smede- og Maskinforretning og større røranlæg blev udført af Dansk Energi Service A/S. Skorstenen blev leveret af firma Steelcon.  

 

 

PROJEKTETS STADE:

Projektet er udført, og anlægget er idriftsat og indkørt i foråret 2008.

De endelige afleveringsprøver og test er gennemført i efteråret 2008, og de har vist en god brændings-kvalitet og et energiforbrug, der er blandt landets laveste.