Vesterled Teglværk A/S - Nye bygninger, ovn, tørreri og maskinanlæg

INTRODUKTION:

På Vesterled Teglværk A/S ved Sønderborg besluttedes i 2004 at gennemføre en fordobling af produktionskapaciteten, herunder etablering af:

 • 9.000 m2 ny bygninger.
 • Nyt tørreri.
 • Ny ovn  11,5  ton/h BG.
 • Maskin- / transportanlæg.
 • Robot-baseret aflæsselinie.
 • Støvsugeranlæg for ovnsvogne

Priebe Rådg. Ingeniørfirma blev valgt som totalrådgiver for  hele projektet.

Rådgivningsopgaven omfattede således:

 • komplet myndighedsbehandling.
 • udarbejdelse af  samlet budget.
 • layout-tegning af bygninger og anlæg. 
 • udførelse af udbudsmaterialer  for ovn, maskinanlæg og bygninger.
 • tilbudsbehandling,  kontraktudførelse.
 • projektstyring, koordinering og tilsyn.

Projektet er gennemført  i perioden 2004 og 2005.


LEVERANDØRER:

Med udgangspunkt i kontraktkonceptet for totalentreprise fra Priebe Rådg. Ingeniørfirma modtog firma Lingl ordre på  ovn og maskin-

anlæg.  Ordren for udførelse af  ovn- og lagerhaller er tildelt firma  Håndværkerne. Ordre på støvsugeranlæg blev givet til firma Hellmich og skorstenen blev leveret af firma Steelcon.                    

 

Billedet viser  en visualisering  af, hvorledes teglværket fremstår set fra Nybøl Nor.

Forrest ses den ny, åbne  lagerhal og med den ny ovnhal placeret bagved.  


Eftersom Nybøl Nor - området er et EU-fuglebeskyt-
telsesområde har  myndighedsbehandlingen for projektgodkendelsen været mere krævende end normalt.

Virksomheden fremtræder i dag som et moderne teglværk, og med et energiforbrug der er det laveste i Danmark.