FUGLSANG EXPORT MALTFABRIK A/S - NY MALTFABRIK

INTRODUKTION:

S. Fuglsang Export Maltfabrik A/S  i  Haderslev iværksatte i  år 2002 et omfattende projekt med etablering af en komplet ny maltfabrik.

En placering ved Fredericia blev valgt ,  og malteriets kapacitet forventedes at blive hen ved 100.000 ton malt/år.

Priebe Rådg. Ingeniørfirma blev valgt som procesrådgiver for fabrikkens procesanlæg omfattende:

 • støbsætning
 • spirekasser
 • kølle
 • transportanlæg
 • varmeforsyning / kedelcentral
 • køleanlæg
 • diverse serviceanlæg

 

Rådgivningsopgaven omfattede:

 • Fastlæggelse af tekniske data for anlæggene.
 • Projektering og  udførelse af udbudsmateriale.
 • Tilbudsbehandling og kontraktudførelse.
 • Projektstyring, koordinering  og tilsyn i forhold til procesanlæggene. 

Med  baggrund i konceptet for totalentreprise fra Priebe Rådg. Ingeniørfirma blev proces-anlæggene for støbsætning, spirekasser, kølle og transportanlæg  udbudt til udførelse af relevante totalleverandører.

Herudover skulle også de forskellige serviceanlæg såsom kedelcentral, køleanlæg og trykluftanlæg samt røranlæg m.v. udbydes til udførelse i totalentreprise.

Opgaven blev stoppet i 2006, da Fuglsang overtog den eksisterende Dragsbaek Maltfabrik i Thisted.