Ølgod Fjernvarmeselskab - 8 MW flisfyret fjernvarmecentral

INTRODUKTION:

På  Ølgod Fjernvarmeselskab besluttede man i 2006 at opføre et komplet nyt flis-fyret fjernvarmeværk,  herunder etablering af:

 • 520 m2 ny kedelcentral med kælder.
 • 520 m2 nyt flislager med krananlæg.
 • Nyt   8 MW flis-kedelanlæg med vasketårn- og kondenseringsanlæg.
 • Nyt 10 MW oliekedelanlæg.
 • Supplerende varmeforsyning med industriel overskudsvarme og reserveforsyning fra gasturbineanlæg.
 • Komplet nyt fjernvarmesystem.
 • Vandbehandlingsanlæg.
 • Spildevandsrensning med spånfilter.
 • Div. nye maskin- / transportanlæg.
 • Nødstrømsanlæg.

Priebe Rådg. Ingeniørfirma blev valgt som totalrådgiver for  hele projektet.

Rådgivningsopgaven omfattede således:

 • Forprojekt med alternative løsninger.
 • Myndighedsbehandling/godkendelse.
 • Udarbejdelse af  samlet selskabsøkonomi og anlægsbudget.
 • Layout-tegning af bygning og anlæg. 
 • Udførelse af udbudsmateriale  for kedelanlæg, maskinanlæg og bygninger opført i totalentreprise.
 • Tilbudsbehandling for 3 tilbudsgivere.
 • Udarbejdelse af entreprisekontrakt.
 • Projektstyring, koordinering og tilsyn.
 • Økonomistyring
 • Garantitest og afleveringsforretning.

 

Med udgangspunkt i kontraktkonceptet for total-
entreprise fra Priebe Rådg. Ingeniørfirma modtog firma Weiss A/S ordre på opførelse af kedelcentralen i totalentreprise, komplet med kedel- og fjernvarme-
anlæg samt bygninger.         

Opgaven blev udført i perioden 2006/2007 med afleveringsforretning i foråret 2007.

De garanterede tekniske værdier er eftervist og anlægsbudgettet er fuldt ud overholdt.